Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Jaargang Touria

Volgnummer Touria

10 Rechterlijke Uitspraken

10 rechterlijke uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 10-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 6 AOW, art. 11 BUB 1989, Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer (1961). Nederlandse niet verzekerd voor de AOW gedurende het tijdvak dat haar Duitse echtgenoot als diplomaat...
Datum uitspraak: 17-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Wet IB 2001. Belanghebbende is piloot. De rechtbank oordeelt dat belanghebbende geen ondernemersrisico loopt en het hem aan de vereiste zelfstandigheid ontbreekt om als ondernemer in de...
Datum uitspraak: 9-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Het geschil betreft de vraag of de door belanghebbende van zijn werkgever ontvangen immateriële schadevergoeding voor vanwege ongevallen geleden leed bij hem al dan niet als loon uit...
Datum uitspraak: 20-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Met door de werkgever ter beschikking gestelde auto gereden vakantiekilometers vormen privékilometers. Huurovereenkomst tussen werkgever en belanghebbende maakt dit niet anders.
Datum uitspraak: 23-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Diverse uit het buitenland afkomstige werknemers zijn voor eiseres werkzaam en enige tijd in Nederland woonachtig geweest. Aan de werknemers zijn voorwaardelijke aandelenopties toegekend...
Datum uitspraak: 12-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Het Hof is van oordeel dat belanghebbende de Smart aan haar directeur en enig werknemer ter beschikking heeft gesteld in de zin van artikel 13bis van de Wet LB . Belanghebbende heeft...
Datum uitspraak: 22-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Socialezekerheidsverdrag Nederland-Australië; artikel 2.3, letter b, Regeling Wfsv (tekst 2009); artikel 5.6, letter b, Regeling zorgverzekering (tekst 2009). Premie AWBZ en bijdrage...
Datum uitspraak: 22-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. Verwijzingsprocedure HR 24 april 2015, nr. 14/04101. Inkomsten uit hennepkwekerij. Vereiste aangifte. Omkering en verzwaring bewijslast. Redelijke schatting?
Datum uitspraak: 10-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende woonde in Nederland. Voor zijn werk in België was een detacheringsverklaring afgegeven door de SVB. Rechtbank: De detacheringsverklaring van de SVB is bindend o.g.v. art....
Datum uitspraak: 5-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij taxibedrijf werkzame personen, onder wie belanghebbende, zijn in dienst bij payrollbedrijven die geen loonheffing afdragen. Belanghebbende is te dezer zake niet te goeder trouw en is...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature